Szukaj na tym blogu

czwartek, 16 lutego 2017

Wersja 2016.0008

Zmiany w wersji 2016.0008:
 1. Dodano możliwość wczytywanie podpisanych maili
 2. Dodano możliwość zamiany pliku w polu typu plik na inny dokument z listy dokumentów dołączonych do sprawy.
 3. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase, która teraz  umożliwia wyszukiwanie po zakresie dat i liczb
 4. Wprowadzono ograniczenie liczby maili wysyłanych za jednym połączeniem do serwera mailowego. Chroni to przed możliwością przekroczenia limitu jednocześnie wysyłanych maili np na serwerze pocztowym Office365
 5. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Wyszukiwania zaawansowanego
  1. dodano możliwość wybierania do zestawienia wielu tabel i podformularzy.
   1. można dodać jedną tabelę wielowierszową na jednym poziomie zagnieżdżenia
   2. można dodać tabelę umieszczoną w innej tabeli
   3. można dodać dowolną liczbę tabel/pod-formularzy jednowierszowych
  2. Umożliwiono grupowanie po polach z formularza gdy dołączona jest tabela
  3. Umożliwiono grupowanie po polach z dołączonej tabeli
  4. Zmieniono wygląd i poprawiono obsługę panelu wyszukiwania zaawansowanego
 6. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności wyszukiwania pełno-tekstowego (lupka).
  1. Ustawiony filtr jest pamiętany cały czas, do momentu w którym użytkownik świadomie zrezygnuje z filtrowania spraw.
  2. Aktualne warunki filtrowania wyświetlane są w górnym pasku nad listą spraw.
  3. Jeżeli sprawy nie zostaną znalezione na aktualnej zakładce to pojawia się komunikat informujący na których zakładkach są sprawy spełniające podane kryteria.
 7. Na zakładce DO WYKONANIA, wykonanie reguły z poziomu listy zmienia kolor paska sprawy aby informować, że dana sprawa zmieniła swój status.
 8. Wprowadzono nowe lub poprawiono działanie funkcji w regułach biznesowych:
  1. dodano funkcję GetExtOrganizationData(„propertyName”) – Funkcja zwraca wartość odpowiedniego parametru dla organizacji zewnętrznej.
  2. dodano funkcję SetFieldAlias(oldFieldName,newFieldName) umożliwiająca chwilową zmianę nazwy pola na formularzu. Zmieniona nazwa dostępna jest tylko w ramach aktualnie wyświetlanej sprawy. Zmieniona nazwa nie jest dostępna w wyszukiwaniu zaawansowanym gdyż tam stosowana jest nazwa domyślna (ogólna)
  3. dodano funkcje do obsługi tesktu EndWith, StartWith, ToLower, ToUpper, Trim, IndexOf
  4. Dodano funkcję GetDictionaryItem pobierającą wartość dla wskazanej pozycji bezpośrednio ze słownika
  5. Dodano funkcje HideColumn, ShowColumn umożliwiające ukrywanie kolumn w tabelach na formularzu.
  6. Rozszerzono działanie funkcji FindCase tak, aby mogła szukać tylko w otwartych sprawach albo tylko w zamkniętych albo w otwartych i zamkniętych jednocześnie albo tylko w usuniętych.
  7. Poprawiono działanie funkcji FindCase dla pól typu Numeryczne i Kwota
  8. Poprawiono działania funkcji AddTableRow, której użycie powoduje teraz odświeżenie lista podformularzy.
 9. Wprowadzono zmiany w obsłudze sprawy (formularz)
  1. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikon Export i Import dla pola typu tabela
  2. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikony Exportu dla pola typu TabelaSQL
  3. poprawiono wyświetlanie nazw pól na wydruku formularza tak, aby były zgodne z nazwami wyświetlanymi na formularzu.
  4. poprawiono formatowanie podsumowania w tabelach. Wyświetlane jest w takim samym formacie jak cała kolumna.
  5. ujednolicono działanie przycisku Zapisz nad formularzem i pod formularzem
  6. poprawiono działania pola użytkownik w przypadku gdy w nazwie użytkownika użyto nawiasów
 10. Wprowadzono zmiany na liście reguł
  1. Dodano możliwość ustalania kolejności wykonywania reguł automatycznych. Reguły wykonywane są w kolejności podanych wartości 1,2 itd. Reguły bez podanej wartości wykonywane są po wykonaniu reguł z podaną wartością w kolejności ich utworzenia (tak jak było do tej pory)
  2. Zmieniono sposób prezentowania listy reguł. Teraz jest ona grupowana po etapach i typach reguł z uwzględnieniem kolejności wykonania.
  3. Wprowadzono grupowanie i sortowanie na liście reguł.
 11. Wprowadzono zmiany w obsłudze szablonów dokumentów
  1. Poprawiono wydajność w obsłudze szablonów dokumentów dla typu .docx i należy stosować ten typ pliku. Pliki .doc są obsługiwane ale w stary, mało wydajny sposób.
  2. Zapewniono odświeżanie listy szablonów po usunięciu jednego z szablonów.
  3. Poprawiono błąd związany z wypełnianiem szablonów Word w przypadku gdy w szablonie pole było z opcją MERGEFORMAT
  4. Poprawiono drobne błędy przy generowaniu szablonów
 12. Wprowadzono zmiany w obszarze definicji formularza
  1. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela. Teraz jest w linii definiującej tabelę tak jak w przypadku innych typów pól.
  2. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela SQl. Do tej pory było w kolumnie „Wartość domyślna”, teraz jest dostępne jako przycisk Ustawienia
 13. Obsługa zakładania i dołączania spraw z maila
  1. dodano możliwość umieszczania plików przesyłanych mailem bezpośrednio do pola plik w tabeli na formularzu.
  2. Dodano możliwość załączenia treści maila i załączników do istniejącej sprawy na podstawie rozpoznawalnego dowolnego ciągu znaków w tytule maila.
  3. Dodano możliwość wysyłania powiadomienia na wskazany adres mailowy informacji o błędzie przy odczytywaniu maila i tworzeniu z niego sprawy.
 14. Poprawiono kopiowanie procedury w zakresie kopiowania uprawnień dla etapów dla poszczególnych sekcji oraz kopiowanie opisów w różnych wersjach językowych.
 15. Poprawiono wysyłanie maili dla organizacji zewnętrznej
 16. Dodano rejestr, w którym zapisywane są zdarzenia zalogowania i wylogowania użytkowników. Rejestr logowania i wylogowania dostępny jest w menu Logi systemowe. Po wejściu należy w górnym pasku tytułowym wybrać „Działania”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz