Szukaj na tym blogu

środa, 28 września 2016

Wersja 2016.0006

W nowej wersji wprowadzone zostały następujące zmiany:
 1. Rozbudowane zostało wyszukiwanie pełnotekstowe.
xyz - słowa zaczynające się od xyz
xyz~ - słowa podobne do xyz 
x*z - słowa, które zaczynają się od x, a na końcu z
x??z - słowa, które zaczynają się od x potem mają dwa dowolne znaki, a na końcu z
poleA:xyz - miejsca na formularzu, gdzie pole a nazwie poleA ma wartość xyz (nazwy pól zawierających spacje powinny być wpisane bez spacji, np.: Numer faktury->numerfaktury)

 1. Możliwość włączenia sumowania dla wybranych kolumn liczbowych w tabeli (np. kurs, stawka vat itd.). Można wyłączyć sumowanie, włączyć zwykłe sumowanie, sumowanie z zaokrąglaniem lub liczenie średniej.
 1. Podgląd kilku pierwszych stron dokumentów PDF i DOCX


 2. Graficzny edytor diagramów


 3. Nowy widok sprawy, który można sobie włączyć przełącznikiem na toolbarze.
 4. Wysyłanie zbiorczych maili z powiadomieniami. Jeden mail może zawierać wiele powiadomień.
 5. Dodany mechanizm importu i eksportu słowników
 6. Dodane pole walidowane IBAN (ogólnoeuropejskie)
 7. Ulepszony mobilny toolbar i zlikwidowany gradient w toolbarze
 8. Możliwość wyłączenia sprawdzania uprawnień w polu typu odnośnik. Pozwala to wskazywać wszystkie sprawy a nie tylko te, do których mamy uprawnienia.
 9. Poprawki do przeglądarki Safari
 10. Poprawki w eksporcie liczb i dat do Excel z tabeli na formularzu
 11. Poprawki eksportu podpisów do Excel
 12. Poprawki rozpoznawania kodów kreskowych
 13. Usunięty został mechanizm blokad, gdyż nie był używany przez klientów.
 14. Poprawienie działania funkcji FieldIsCorrect
 15. Poprawienie otwierania linków z IFRAME
 16. Poprawki do DateDiff i WorkDayDiff
 17. Możliwość czyszczenia wartości domyślnej pola typu odnośnik i użytkownik
 18. Poprawki importowania procedur. Podczas importu i eksportu przenoszą się grupy użytkowników. Poprawki do eksportu i importu użytkowników.
 19. Przenoszą się ustawienia domyślne w polu użytkownik podczas importu/eksportu
 20. Wiele innych drobnych poprawek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz