Szukaj na tym blogu

czwartek, 31 grudnia 2015

Podsumowanie sprzedaży AMODIT w 2015

Koniec roku to czas domykania wdrożeń, a także czas podsumowań.
Ten rok możemy na pewno zaliczyć do udanych. Wielu nowych klientów nam zaufało i zdecydowało się na wdrożenie AMODIT. Także wielu nowych partnerów podjęło z nami współpracę.

A jak to wygląda w liczbach? Patrząc całościowo wzrost sprzedaży rok do roku wynosi ponad 50%.
W całości nadal wdrożenia w modelu SaaS stanowią tylko niewielką część. Za to część ta najszybciej rośnie z tempem ponad 100%.



W przyszłym roku planujemy dalszy intensywny wzrost, na który złoży się rosnąca skuteczność naszych partnerów oraz dalszy rozwój modelu SaaS. Planujemy też wiele nowych funkcjonalności i usprawnień. Ale o tym napiszę innym razem.

poniedziałek, 30 listopada 2015

AMODIT na BPM Trends Conference

AMODIT został zaprezentowany na konferencji BPM Trends.
Prezentacja miała tytuł "System, który sam projektuje procesy obiegu dokumentów".
Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naszych prelekcjach.



 

 Więcej informacji na http://bpmtrends.pl/?page_id=877

Ponad 800 osób zapisanych na newsletter

Już ponad 800 osób jest zapisanych na nasz newsletter o systemie AMODIT. Cieszymy się, że możemy dostarczać Państwu ciekawych informacji i że ciągle powiększa się grono zainteresowanych osób.

środa, 21 października 2015

AMODIT w wersji 2.8


Wprowadziliśmy drobne usprawnienia w wersji 2.8:

 • Pole tekstowe długie ma możliwość włączenia formatowania HTML.
 • Funkcja GetAllUsers()
  Pobiera loginy wszystkich użytkowników. Jeżeli dodamy parametr email to pobierze maile wszystkich użytkowników.
 • Dodana ikonka wskazująca, które sprawy na zakładce "Do wykonania" są przekazane do osoby zastępowanej przez bieżącego użytkownika.
 • Poprawki błędów.

niedziela, 20 września 2015

AMODIT 2.7

Nowości w wersji 2.7:

 • Nowa opcja szablonów dokumentów "Konwertuj na PDF". Szczegóły
 • Dodanie podglądu dla pól typu "Plik".
 • Dodanie parametru do funkcji WorkDayDiff, który pozwala na zdefiniowanie pracującej niedzieli.
 • Obsługa węgierskich dni wolnych od pracy w funkcjach WorkDayDiff i DateAdd.
 • Usunięcie błędu, który powodował dublowanie zeskanowanych dokumentów przy dużym obciążeniu serwera.
 • Poprawki w mechanizmie zastępstw.
 • Drobne poprawki w interfejsie użytkownika i poprawki błędów.

Zabezpieczanie umów i ofert przed modyfikacją

W wersji 2.7 pojawiła się nowa opcja "Konwertuj na PDF" przy szablonach dokumentów. Włączenie tej opcji powoduje, że dokument źródłowy (Word lub Excel) nie jest możliwy do pobrania. Zamiast niego zawsze pobierany jest plik PDF. Przed konwersją na PDF w miejsce MergeFields wstawiane są wartości z formularza. Po konwersji dodatkowo na każdej stronie umieszczany jest numer sprawy, data utworzenia dokumentu, osoba, która utworzyła i suma kontrolna. Infromacje te są umieszczane również jako kod QR. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna do generowania umów i ofert z szablonu, aby mieć pewność, że nie były one zmieniane.

poniedziałek, 14 września 2015

Zapraszamy na konferencję "Elektroniczny Obieg Dokumentów" 7.10.2015

Zapraszamy na konferencję "Elektroniczny Obieg Dokumentów", która odbędzie się 7 października 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a.

Zapisz się na konferencję

5 powodów dla których wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów daje natychmiastową oszczędność.

W większych organizacjach zawsze występuje zagadnienie przesyłania informacji pomiędzy pracownikami. Kiedyś w formie papierowej, teraz także różnych systemach elektronicznych, przesyłamy olbrzymią ilość komunikatów, zarządzanie nimi stanowi duże wyzwanie.

Zmniejszenie ilości błędów w komunikacji

Przesyłanie maili, w których nie ma kontroli nad ich przeczytaniem, adresatem, wykonaniem zadania w nich zawartego może powodować olbrzymią nadmiarowość przesyłanych informacji. W tym przypadku użycie narzędzia workflow umożliwi bardzo precyzyjną komunikacje i kontrolę zadań, co daje natychmiastową oszczędność czasu.

Wyeliminowanie przesyłania papieru

Koszty drukowania, kopiowania, przesyłania papieru w dużych organizacjach są niebagatelne, warto wziąć pod uwagę wdrożenie wersji elektronicznych dokumentów lub jeśli się nie da, skanowanie papierowych i dalsze przesyłanie tylko skanów. Oprócz oczywistej oszczędności na materiałach/maszynach, dostajemy możliwość łatwego odnalezienia dokumentu bez przeszukiwania tony papierów.


Zmniejszenie ilości niepotrzebnie powtarzanych zadań

Jednym z częściej spotykanych ukrytych kosztów w firmach jest niepotrzebne wykonywanie tych samych zadań. Dodatkowo występują tu również aspekty psychologiczne związane ze zmniejszeniem zaangażowania pracowników w zadania które muszą niepotrzebnie wykonywać. Wdrożenie workflow daje możliwość łatwej identyfikacji zduplikowanych zadań i podjęcia decyzji wyeliminowania ich.

Kontrola nad czasem wykonania zadania

Proces akceptacji w systemach workflow jest bardzo łatwo kontrolowalny, zawsze wiesz u kogo znajduje się zadanie i gdzie są opóźnienia. Daje to możliwość eskalacji i podjęcia decyzji zmiany sposobu pracy, czy personalnych, które mogą przynieść natychmiastowy skutek w postaci skrócenia czasu wykonywania zadania

Optymalizacja pracy

Dzięki możliwości znalezienia tzw wąskich gardeł możemy podjąć decyzje o optymalizacji pracy. Dodatkowo AMODIT posiada unikalną cechę pozwalającą automatycznie dostosować elektroniczny workflow do rzeczywistego sposobu pracy pracowników, co pozwala na optymalizacje procedur.

piątek, 11 września 2015

Nordea IT zautomatyzowała procesy obiegu dokumentów dzięki AMODIT

Klient

Nordea IT Polska Spółka z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę Nordea w działaniach z obszaru IT. Zajmuje się utrzymaniem i rozwojem oprogramowania oraz infrastruktury systemów bankowych w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz w krajach skandynawskich.

Potrzeby klienta

 • Rejestracja i ewidencja spraw i dokumentów,
 • Kontrola procesu uzgodnień, dekretacji i aprobaty dokumentów,
 • Pełna historia zmian, uwag, opisów i akceptacji
 • Archiwizacja dokumentów w postaci elektronicznej,
 • Kontrola dostępu do zarchiwizowanych dokumentów,
 • Łatwość wyszukiwania zarchiwizowanych dokumentów,
 • Oszczędność czasu pracowników i osób zatwierdzających,
 • Raporty zbiorcze (np. ilość nadgodzin w okresie,…)

Zakres prac

 • Obieg faktur kosztowych - Obieg rejestracji i akceptacji faktur kosztowych z drukowaniem kodów kreskowych, dekretacją, akceptacją i weryfikacją przez księgowość.
  • Dodatkowo funkcjonalność wymiany danych z zewnętrzną księgowością (zestawienia plus dekretacja każdej sprawy).
  • Dodatkowo powiązanie z procesem delegacji pozwalające rozliczać faktury zgodnie z dekretacją wprowadzoną w delegacjach.
  • Dodatkowo moduł zasilania danymi z pliku tekstowego (zestawienie z rozliczeniem kosztów)
 • Obsługa delegacji - Składanie wniosków o delegację w imieniu własnym jak i w imieniu innej osoby, akceptacja wniosku o delegację, rozliczenie delegacji, dwuetapowa akceptacja kosztów delegacji. Dodatkowo funkcjonalność wymiany danych z księgowością zewnętrzną (zestawienia plus dekretacja do każdej sprawy)
 • Rozliczanie nadgodzin - składanie wniosku o rozliczenie pracy w nadgodzinach oraz rozliczenie tej pracy.
 • Zastępstwa
 • Kilkanaście zaawansowanych zestawień.

Skala wdrożenia

 • 300 użytkowników
 • czas wdrożenia 3 miesiące

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Kody licencyjne

W wersji 2.6 wprowadziliśmy kody licencyjne. Kody te definiują:

 • maksymalną liczbę użytkowników
 • maksymalną liczbę procedur
 • maksymalną liczbę spraw
 • datę wygaśnięcia licencji
 • datę wygaśnięcia prawa do upgrade

Aby wgrać kod licencyjny należy wejść do ustawień systemowych i na pierwszej zakładce znaleźć sekcję "Licencja". Wyświetli się tam "SID serwera" oraz "Nazwa bazy danych". Dane te należy przesłać do nas w celu wygenerowania właściwego kodu licencyjnego.


W przypadku, gdy nie jest wgrany kod licencyjny system będzie działał w wersji "Free" czyli z ograniczeniami opisanymi na http://amodit.pl


AMODIT 2.6

Lista zmian w wersji 2.6


 • obsługa kodów licencyjnych
 • dodana możliwość ustawiania wielojęzycznych:
  • nazw reguł ręcznych
  • nazw sekcji
  • nazw procedur
  • opisów procedur
  • treści pól statycznych
  • nazw i opisów pozycji słowników
 • integracja z Comarch CDN XL - integracja obejmuje pobieranie danych słownikowych i eksport faktur wraz z opisem analitycznym
 • poprawione zarządzenie słownikami - możliwość filtrowania pozycji w trakcie edycji
 • zablokowana możliwość tworzenia wielu procedur o tej samej nazwie
 • dodana możliwość filtrowania listy spraw po etapie procedury (aby filtrować po etapie należy najpierw włączyć filtrowanie po procedurze)
 • usunięty problem z przypadkowym przełączaniem listy spraw w stary widok
 • poprawione formatowanie liczb w różnych wersjach językowych
 • poprawki do wyświetlania historii pola typu "plik"
 • zmiana, by system nie wysyłał powiadomienia do osoby, która tą zmianę wykonała
 • poprawki błędów

wtorek, 7 lipca 2015

AMODIT v.2.5

Nowa wersja wprowadza następujące funkcjonalności i poprawki:
 • integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi Toshiba
 • możliwość zawężania listy osób w polu typu „Użytkownik”. Zawężenie do jednego lub więcej departamentów/grup. Opcje do wyboru:
  • wszyscy
  • określona grupa lub grupy
  • mój departament
  • mój departament i poddepartamenty
 • ukrycie wyświetlania logów dla zwykłych użytkowników (nie administratorów)
 • wyświetlanie wymaganego terminu załatwienia sprawy z poziomu listy spraw
 • poprawki wyszukiwania tekstowego
 • poprawki zachowania pole typu "Plik" w tabeli
 • poprawka: pole słownikowe już nie wyświetla pozycji dezaktywowanych
 • poprawione grupowe uruchamianie reguł dla spraw zamkniętych
 • poprawiona funkcja AddBarcode, która pozwala umieszczać kod kreskowy na dokumencie
 • inne drobne poprawki
Już wkrótce pojawi się wersja 2.6, a w niej m.in.:
 • kody licencyjne
 • pełna wielojęzyczność (możliwość tłumaczenia nazw procedur, słowników, reguł itp.)

czwartek, 2 lipca 2015

AMODIT integruje się z Office 365 (O365)

Office 365 (O365) jest świetnym narzędziem do pracy grupowej w chmurze. Chmurowa wersja SharePoint świetnie się nadaje do budowy intranetów, przechowywania dokumentów czy publikowania informacji. Jednak w obszarze obiegu dokumentów (workflow) możliwości są mocno ograniczone. Problem ten można łatwo rozwiązać korzystając z integracji z AMODIT.
Inteligentna platforma obiegu dokumentów AMODIT świetnie się nadaje jako rozszerzenie możliwości Office 365. Poniżej można zobaczyć przykładowe screenshoty pokazujące sposób integracji.

W bibliotece dokumentów SharePoint można włączyć funkcję integracji z AMODIT.

Jeśli dokument w bibliotece jest powiązany z procesem to najeżdżając myszką na dokument zobaczymy podgląd diagramu z zaznaczonym aktualnym etapem procesu.

Do menu kontekstowego dokument dodana zostaje opcja przejścia do okna AMODIT.

Z poziomu tego okna można zobaczyć powiązane procesy.

Po najechaniu na proces wyświetli się podgląd diagramu. Kolorem zielonym zaznaczony jest aktualny etap procesu.

Po kliknięciu w nazwę procesu zostanie przechodzimy do okna procesu w AMODIT. Z tego poziomu możemy modyfikować metadane na formularzu, przekazywać proces do innej osoby, uruchamiać reguły itp.

Możemy zobaczyć również dokumenty powiązane z procesem. Jeśli dany dokument znajduje się w bibliotece SharePoint to wyświetlany jest również link do biblioteki.

Jeśli chcesz zobaczyć prezentację integracji na żywo to skontaktuj się z nami na poland@amodit.com

wtorek, 23 czerwca 2015

AMODIT Wiki

Zaczęliśmy budować AMODIT Wiki.
http://pl.wiki.amodit.com

Na razie w wersji polskiej. Zapraszamy do odwiedzania, a chętnych również do współtworzenia.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Integracja AMODIT z maszynami Toshiba

W ramach współpracy z Toshiba Tec Poland powstał moduł, który pozwala wykorzystać zalety technologii AMODIT na maszynach Toshiba. Moduł ten pozwala z poziomu maszyny skanować dokumenty do obiegu dokumentów. Pozwala też tworzyć nowe sprawy.
Daje to możliwość wygodnej obsługi procesów:

 • obiegu kancelaryjnego
 • korespondencji
 • akceptacji faktur kosztowych
 • rozliczenia delegacji
 • archiwizacji umów
 • spraw kadrowych
 • i wielu innych


wtorek, 9 czerwca 2015

Wersja 2.4

Właśnie opublikowaliśmy wersję 2.4. Największa zmiana w tej wersji dotyczy nowej stylistyki wyglądu oraz zmiany działania listy spraw. Zmiany te są wprowadzane w celu poprawienia działania systemu na urządzeniach mobilnych. Wersja ta zawiera też inne zmiany, m.in.:

 • zmiana sposobu tworzenia spraw - usunięty został guzik "Utwórz sprawę"; zamiast niego wprowadzona została strona "Nowa sprawa" z kafelkami oznaczającymi procedury
 • ulubione procedury - każdy użytkownik może zaznaczyć gwiazdką ulubione procedury. Wówczas będą się one pojawiały na początku listy
 • pole typu "plik" - możliwość ustawiania plików na formularz i ustawiania dla nich uprawnień, wymagalności itp.
 • poprawka grupowego uruchamiania reguł - obecnie po wybraniu spraw (zaznaczenie checkbox) w wyszukiwaniu zaawansowanym lista dostępnych reguł jest zawężana tylko do tych, które mają sens dla wybranych spraw
 • funkcja GetUserDataFromAD - funkcja pozwala z poziomu reguł odczytać dowolne informacje z Active Directory dla podanego użytkownika
 • drukowanie kodów kreskowych na drukarce naklejek z poziomu AMODIT Client Tool. Możliwość definiowania formatu naklejki i rodzaju kodu.
 • możliwość ustawienia wersji językowej do formatowania liczb i dat, niezależnie od wersji języka interfejsu użytkownika. Pozwala to np. ustawić polskie formatowanie liczb i jednocześnie napisy po angielsku
 • blokada przed tworzeniem procedur o powtarzających się nazwach
 • poprawki błędów

wtorek, 28 kwietnia 2015

AMODIT Client Tool

Udostępniliśmy dodatkowe narzędzie do AMODIT, które pozwala obejść ograniczenia związane z interfejsem webowym. Daje ono następujące funkcje:

 • skanowanie ze skanera biurkowego (np. podłączonego przez USB)
 • drukowanie kodów kreskowych na drukarce do naklejek
 • kopiowanie plików/screenshotów ze schowka
Po zainstalowaniu pojawia się jako ikonka w system tray. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy można wywoływać jego funkcje.

Po zainstalowaniu w AMODIT pojawia się dodatkowa funkcja przy dodawaniu pliku:


Instalkę można pobrać stąd:

piątek, 10 kwietnia 2015

Poszukujemy wdrożeniowców

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CV/AMODIT/150410 (prosimy podać ten numer w temacie maila z CV)

Opis stanowiska:
Wdrożenia systemów obiegu procesów w szczególności:
- zebranie wymagań klienta, ustalanie zakresu projektu,
- definiowanie procesów w narzędziu www.amodit.com,
- definiowanie formularzy,
- pisanie reguł w języku skryptowym,
- przyjmowanie i obsługa zgłoszeń od klientów.


Wymagania:
- bardzo dobra komunikatywność,
- analityczne myślenie,
- umiejętność pisania makr w Excel lub kodu w dowolnym języku,
- ogólna wiedza informatyczna,
- przestrzeganie terminów i raportowanie postępu prac.

Mile widziane:
- doświadczenie w kontakcie z klientem,
- umiejętność prowadzenia szkoleń lub prezentacji.

Oferujemy:
- pracę dającą duże możliwości rozwoju,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- ciekawe wdrożenia najnowszych technologii informatycznych,
- szkolenia i kursy doskonalące umiejętności,
- dodatkowe benefity: pakiet sportowy, medyczny,
- miłą atmosferę pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: praca@astrafox.pl
w temacie prosimy podać numer referencyjny: CV/AMODIT/150410
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

czwartek, 26 lutego 2015

Migracja plików z bazy danych na dysk serwera

AMODIT w zakresie przechowywania plików może być skonfigurowany na dwa sposoby:
1.    Pliki przechowywane w bazie danych
2.    Pliki przechowywane na dysku serwera (w bazie danych trzymane są tylko indeksy służące do wyszukiwania)
Oba tryby przechowywania mają wady i zalety.

Przechowywanie plików w bazie na następujące cechy:
+ spójność plików zapewniona przez mechanizm bazy danych
+ brak możliwości dostępu do plików poza bazą danych
– duży plik bazy danych, co utrudnia robienie backup i wpływa na wydajność

Przechowywanie plików w na dysku serwera na następujące cechy:
+ mniejszy rozmiar bazy danych
+ łatwe robienie backup przyrostowego, gdyż każdy plik jest przechowywany oddzielnie
– pliki mogą być modyfikowane poza systemem i istnieje zagrożenie spójności danych

Istnieje możliwość migracji plików pomiędzy bazą i dyskiem. Migracja taka jest wykonywana jako płatna usługa. Poniżej dane zebrane podczas przykładowej migracji.

Parametry bazy danych

Liczba spraw
110 000
Liczba plików
90 000
Sumaryczny rozmiar plików
60 GB

Operacja przenoszenia

Czas trwania operacji przenoszenia plików z bazy na dysk
4 godz.

Efekty operacji


Pliki w bazie danych
Pliki na dysku serwera
Rozmiar bazy danych
79 GB
6 GB
Czas tworzenia backup
1 godz.
4 min
Czas odtwarzania backup
4 godz.
24 min
Czas odczytu listy 10 000 plików
45s
34s
Czas odczytu treści 10 000 plików
320s
170s/85s *
Czas odczytu listy wszystkich spraw
1100s
1100s
Dodanie kolumny do tabeli z plikami
3 godz.
10s

* pierwszy odczyt i kolejne odczyty. Czas skraca się dzięki mechanizmom buforowania odczytu plików zawartych w systemie operacyjnym.

Testy były wykonywane na serwerze: Intel Xeon E5620 @ 2.4GHz (2 proc), 16 GB RAM, Win Server 2008 R2 Std 64bit

Wnioski


Jak widać w powyższej tabeli po przeniesieniu plików na dysk znacząco zmniejsza się rozmiar bazy danych. Dzięki temu skraca się czas wykonywania backup. Dodatkową korzyścią jest również zwiększenie wydajności odczytu plików, gdyż są pobierane bezpośrednio z dysku i nie angażuje to silnika bazy danych. Znacząco skraca się też wykonywanie niektórych operacji administracyjnych na bazie danych.

piątek, 30 stycznia 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wdrożył Platformę AMODIT

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wdrożył Platformę AMODIT do obsługi wybranych procesów gospodarczych.
Decydującym kryteriami wyboru były:
- szybkość wdrożenia
- możliwość tworzenia nowych procesów bez udziału dostawcy
- możliwość dokonywania przez Sąd zmian procedur wg własnego uznania.

Platforma AMODIT jest  również wykorzystywana do usprawnienia pracy Sądu w zakresie zarządzania dyżurami w tzw. trybie "Sądów 24 godzinnych". 

wtorek, 20 stycznia 2015

Przygotowujemy wersję mobilną AMODIT

Trwają zaawansowane nad przygotowaniem wersji mobilnej AMODIT. Jest to specjalna wersja aplikacji mobilnej dostosowanej do ekranów smartfonów. Więcej informacji wkrótce...


środa, 14 stycznia 2015

AMODIT przeszedł audyt bezpieczeństwa

Z przyjemnością informujemy o pomyślnym przejściu audytu bezpieczeństwa przez system AMODIT. Przeprowadzone zostały testy zarówno automatyczne jak i ręczne. Podczas audytu szczególny nacisk został położony na sprawdzenie bezpieczeństwa systemu pod kątem niebezpieczeństw wymienionych w raportach OWASP Top 10 (http://www.owasp.org/), SANS Top 20 attack vectors (http://www.sans.org/top20/) oraz MITRE's Common Weakness Enumeration (CWE) (http://cwe.mitre.org/).
Przeprowadzone zostały testy związane z następującymi rodzajami ataków:

 • SQL injection
 • OS command injection
 • Classic buffer overflow
 • Cross-site scripting (XSS)
 • Cross-site reguest forgery (CSRF)
 • Session hijacking
 • Foreceful browsing
 • Missing function level access control request


Co więcej przetestowane zostały funkcjonalności związane z następującymi zagadnieniami:

 • Polityka haseł (odzyskiwanie, zmiana, siła)
 • Zarządzanie plikami cookies
 • Polityka ról i uprawnień w bazach danych
 • Siła algorytmów kryptograficznych

wtorek, 13 stycznia 2015

Darmowa wersja AMODIT

Dostępna jest darmowa wersja Amodit, z której może skorzystać każda firma/organizacja  w celu przetestowania lub wykorzystania komercyjnego.

Wersja darmowa jest w pełni funkcjonalna, co oznacza że wszystkie funkcje dostępne w wersji płatnej są również dostępne  w wersji darmowej.  Ponieważ jest to wersja DARMOWA, występują pewne ograniczenia:

 • możliwość utworzenia do 5 kont użytkowników
 • możliwość zapisania do 5 GB danych (całkowity rozmiar bazy danych dostępny dla wszystkich użytkowników, dokumentów i spraw)
 • możliwość procesowania maksymalnie do 1000 spraw lub dokumentów

W celu utworzenia darmowej wersji, tylko do Państwa użytku, należy przejść na stronę Amodit i zarejestrować swoją firmę.

Jak to zrobić i jak rozpocząć pracę na Platformie AMODIT wyjaśnia ten materiał wideo.


Platforma Amodit to kompletne, inteligentne rozwiązanie obiegu dokumentów dla Twojej firmy, sprawdź dlaczego...

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Obsługa zastępstw

Żaden szef nie lubi gdy sprawy nie są załatwiane na czas. Chce mieć pewność, że nawet w czasie nieobecności pracownika inna osoba będzie mogła wykonać niezbędne czynności. 
Do takich sytuacji Platforma AMODIT wyposażona jest w funkcję zastępstw. Zastępstwa mogą wynikać z wielu przyczyn np: urlopu czy delegacji. Zgodnie z przyjętą na Platformie AMODIT zasadą elastyczności każdy proces np. Wniosek urlopowy, Delegacja lub dowolny inny może obsługiwać funkcję zastępstw. Wystarczą dwa kroki aby korzystać z tej dogodności:

Wybrać proces, którego formularz zawiera przynajmniej trzy pola o określonym typie (nazwy mogą być dowolne):
 • Data od  (typ Data)
 • Data do (typ (Data)
 • Zastępca (typ Użytkownik)
Połączyć wybrany proces z funkcją obsługi zastępstw na Platformie Amodit.
i już. Od tego momentu, każda sprawa przekazana do osoby nieobecnej będzie trafiała również do jego zastępcy.

Zobacz materiał video prezentujący jak w praktyce wykonać powyższe dwa kroki.



sobota, 10 stycznia 2015

Odczytywanie kodu kreskowego z dokumentu

AMODIT dostarcza kompletny zestaw narzędzi do obsługi kodów kreskowych zarówno jedno jak i dwuwymiarowych. 
Część firm korzystających z Platformy AMODIT wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji skanowanych dokumentów. Jeżeli kod znajduje się na dokumencie i dokument zostanie zeskanowany, to AMODIT może z łatwością odczytać kod z dokumentu i użyć go do jego opisu.

Jak użyć tej funkcjonalności wyjaśnia poniższy film.




czwartek, 8 stycznia 2015

Nazwy pól formularza wyświetlane w wybranym języku

AMODIT posiada funkcjonalność pozwalającą na wyświetlanie nazw pól formularza w wybranym języku. To kolejny element ułatwiający korzystanie z Platformy AMODIT w wielojęzycznym środowisku pracy. 

Jak to działa?
Aby zdefiniować wersje językowe nazwy pola należy wpisać je w postaci: 
symbol języka:nazwa w danym języku:
Kontrahent
en:Contractor
fr:Entrepreneur
de:Auftragnehmer

Definiowanie nazw pola w innych językach


























Gdy użytkownik będzie korzystał z Platformy AMODIT z wybranym językiem angielskim zobaczy formularz w ten sposób:
Widok formularza dla wersji angielskiej






















W tym samym czasie inny użytkownik posługujący się językiem francuskim będzie widział taki ekran:
Widok formularza dla wersji francuskiej





















Nowa strona internetowa AMODIT.PL

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową AMODIT.PL


Nowa strona http://amodit.pl to nie tylko zmieniona szata graficzna, ale przede wszystkim łatwiejszy dostęp do informacji. Teraz mogą Państwo samodzielnie założyć testową aplikację Amodit i zapoznać się z korzyściami jakie przynosi inteligentna Platforma Amodit dla Waszej organizacji.

To naprawdę jest łatwe: Video tutorial 

Nowy układ cennika pozwala szybko wybrać model licencjonowania najbardziej odpowiedni dla Państwa. 

Dostępne na stronie materiały wideo pomogą Państwo przekonać się jak niezwykle przyjazna jest Platforma Amodit i jak bogato wyposażona w  funkcjonalności, które sprawiają, że wdrożenie obiegu dokumentów może zająć tylko kilka dni. Proszę nie wierzyć nam na słowo i sprawdzić co mówią nasi Klienci.

Jeżeli są Państwo zainteresowani indywidualną prezentacją prosimy o kontakt.


Zapraszamy 
Zespół Amodit