Szukaj na tym blogu

środa, 19 listopada 2014

Zmiany w wersji 2.1

Zmiany:
 1. Przy edycji reguły jest sprawdzane czy wszystkie pola użyte w regule istnieją. W wersji 2.2 dodatkowo przy zmianie nazwy pola sprawdzane jest czy nie jest użyte w regułach. Jeśli było użyte system zaproponuje automatyczną aktualizację reguł.
 2. Możliwość edycji nazwy wyświetlanej pola. Pozwala to unikać potrzeby zmiany nazwy pola.
 3. Wielojęzyczne nazwy pól na formularzu. Dla każdego z języków pola mogą mieć zdefiniowane inne nazwy wyświetlane.
 4. Ulepszone wyświetlanie opisów pól i etapów oraz treści reguł. Jeśli tekst zajmuje wiele linii to wyświetlany jest tylko początek tekstu. Dzięki temu widok jest czytelniejszy.
 5. Nowa funkcja reguł GetAttachmentContent – pobiera treść załącznika z wyszukiwarki zaawansowanej, można spróbować znaleźć np. NIP:

  GetAttachmentContent ([\"attachment name|attachment template name\"])
  Jeżeli nie podamy parametru to pobierze treść wszystkich załączników. W parametrze można podać nazwę pliku albo nazwę szablonu, wtedy pobierze tylko z tego pliku albo z pliku z tego szablonu.
  Uwaga – funkcja musi poczekać na zindeksowanie załącznika przez full text search, od razu po wgraniu załącznika zwróci pusty ciąg.
  Przykład szukania NIPu
  fts=GetAttachmentContent("Faktura");
  [NIP]=Trim(RegExp(fts,"(\d[ -]?){10}","all",";"));

Uwaga na formatowanie dat

Podczas pisania reguł trzeba zachować ostrożność w przypadku operacji na datach. AMODIT obsługuje różne języki i w zależności od wybranego języka różnie są wyświetlane i interpretowane daty. Przykładowo format daty w języku polskim to rrrr-mm-dd, a w angielskim (amerykańskim) mm/dd/rrrr.
Z tego powodu porównywanie daty w taki sposób jest ryzykowne:
[Do]>="2014-05-02"

Zamiast tego lepiej użyć:
[Do]>=DateTime(2014,5,2)

W ten sposób uda się uniknąć błędnej interpretacji daty przy przełączeniu wersji językowej.

czwartek, 13 listopada 2014

Wdrożenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Mamy zaszczyt poinformować o wdrożeniu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. AMODIT jest używany w procesie kontroli nadzorowanych projektów. Pozwala na współpracę pracowników NCBR z zewnętrznymi firmami, które prowadzą kontrole projektów finansowanych przez NCBR. AMODIT został wybrany ze względu na łatwość obsługi i elastyczność wprowadzania zmian.

Zobacz treść referencji