Szukaj na tym blogu

środa, 9 kwietnia 2014

AMODIT OCR dla faktur

Ile czasu spędzasz na przepisywaniu pól z faktury do systemu. Pomyśl o tym przez chwilę…
Teraz wyobraź sobie system, który robi to za Ciebie.
Rozwiązaniem tego problemu jest AMODIT OCR dla faktur.
AMODIT dzięki wykorzystaniu OCR przepisuje faktury bez pomocy użytkownika. Jedyną rzeczą jaką musi mieć jest skan faktury.
Wystarczy przesłać fakturę do systemu AMODIT przykładowa została przedstawiona na poniższym obrazku.
... a system po chwili wypełni automatycznie na podstawie faktury formularz.
Pomyśl jak wiele czasu możesz zaoszczędzić kiedy zdobędziesz AMODIT OCR dla faktur.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Nowa funkcja - AddUserToRole

Została dodana nowa funkcja do reguł, która pozwala dokładniej kontrolować uprawnienia. Funkcja ta może zmienić rolę użytkownika. Dlatego teraz można użyć reguły, aby nadać lub odrzucić uprawnienia. Na przykład, jeśli chcesz odebrać czyjeś uprawnienia można dodać użytkownika do roli "forbibben".


Role:

cc - powiadomienia + prawo odczytu
contributor - powiadomienia + prawo odczytu i zapisu
reader - prawo odczytu, brak powiadomień
forbidden - brak dostępu

Uwaga: Po nadaniu roli użytkownikowi jest ona przechowywana w bazie danych.

Skanowanie i kody kreskowe

AMODIT został wyposażony w cały zestaw funkcjonalności do obsługi kodów kreskowych w zeskanowanych dokumentach. Większość tych funkcji ma związane z nimi ustawienia systemowe:


Poniżej opis najważniejszych z nich:

 • CheckBarcodesOnScans - włączenie tej opcji oznacza, że AMODIT będzie szukał w nowych zeskanowanych dokumentach kodów kreskowych. A jeśli znajdzie to będzie próbował znaleźć sprawę zawierającą dany kod w tytule. Mechanizm szuka kodu w tytułach spraw (tylko) – trzeba dodać regułę wstawiającą kod w tytule sprawy. Pozwala to najpierw naklejać kody kreskowe na dokumenty i jednocześnie zakładać sprawy i wpisywać ten sam kod na sprawie. Dzięki temu po "hurtowym" zeskanowaniu dokumentów trafią one do odpowiednich spraw automatycznie.
 • SplitScansByBarcode – czy dzielić wielostronicowe skany po kodach kreskowych – zakładamy że kody są na pierwszych stronach dokumentu
 • SplitBarcodesRegex – można wpisać wyrażenie regularne, po którym rozpoznaje się kody dzielące duże skany, tak aby brać pod uwagę tylko „nasze” kody kreskowe. Przykład: AM\d{6}  - AM i sześć cyfr (\d to cyfra)
 • PageRotationAngleList - można ustawić kąty o jakie ma być obracana kartka, aby rozpoznać kod kreskowy. Domyślnie mechanizm rozpoznaje tylko kody naklejone w miarę poziomo. Jeżeli kod jest naklejony ukośnie to nie zostanie rozpoznany. Aby rozpoznać takie kody system może obracać strony. Ten parametr może mieć wartość np.,: 10,-10,20,-20 . Oznacza to obracanie strony o 10 stopni w prawo i w lewo a jeżeli to nie pomoże to o 20 stopni. Ze względów wydajnościowych nie należy wpisywać wielu zakresów
 • SplitScansByBlankPage – mechanizm podobny do dzielenia po kodzie kreskowym umożliwiający dzielenie po pustej stronie. Jeżeli faktury przedzielimy pustymi kartkami i tak zeskanujemy to też duży plik zostanie podzielony (ale już nie przypisze do sprawy automatycznie).


AMODIT Corp. została zarejestrowana w USA

W ramach ekspansji na rynek amerykański została zarejestrowana spółka w USA:
AMODIT Corp.
113 Barksdale Professional Center
Newark, DE 19711-3258, USA
Registration number: 5499330

Biuro firmy:
AMODIT Corp.
1004 West Rose Cir.
Los Altos, CA 94024
e-mail: office@amodit.com

Nowości w wersji 2.0.7

Zmiany i poprawki:
 • poprawione generowanie widoku folderu w Zestawienia i widoki, obsłużone wszystkie typy pól możliwych do użycia przy tworzeniu katalogów (wcześniej np. zamiast nazwy użytkownika pojawiał się  jego ID), widok folderu nie generował się też w samej wyszukiwarce zaawansowanej
 • poprawione zarządzanie zapisanymi zapytaniami w wyszukiwarce zaawansowanej
 • poprawiony edytor słowników – m.in. dodana możliwość ręcznego przełączenie sposobu wyświetlania słownika (lista rozwijana – pole tekstowe z podpowiedzią), dodana informacje gdzie dany słownik jest wykorzystywany
 • na liście pól przy polach słownikowych link do edycji wybranego słownika
 • poprawione rejestrowanie nowych użytkowników – m.in. dodana możliwość zablokowania dodawania użytkowników z AD jeżeli nie mamy AD (niektórzy nie wiedzieli co to za opcja użytkownik z AD), możliwość dodawania użytkowników spoza AD nawet jeżeli sami jesteśmy zalogowani z AD, w CAPTCHA nie są generowane literki l i I (nie do odróżnienia)
 • kilka innych mniejszych poprawek