Szukaj na tym blogu

czwartek, 16 lutego 2017

Wersja 2016.0008

Zmiany w wersji 2016.0008:
 1. Dodano możliwość wczytywanie podpisanych maili
 2. Dodano możliwość zamiany pliku w polu typu plik na inny dokument z listy dokumentów dołączonych do sprawy.
 3. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase, która teraz  umożliwia wyszukiwanie po zakresie dat i liczb
 4. Wprowadzono ograniczenie liczby maili wysyłanych za jednym połączeniem do serwera mailowego. Chroni to przed możliwością przekroczenia limitu jednocześnie wysyłanych maili np na serwerze pocztowym Office365
 5. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Wyszukiwania zaawansowanego
  1. dodano możliwość wybierania do zestawienia wielu tabel i podformularzy.
   1. można dodać jedną tabelę wielowierszową na jednym poziomie zagnieżdżenia
   2. można dodać tabelę umieszczoną w innej tabeli
   3. można dodać dowolną liczbę tabel/pod-formularzy jednowierszowych
  2. Umożliwiono grupowanie po polach z formularza gdy dołączona jest tabela
  3. Umożliwiono grupowanie po polach z dołączonej tabeli
  4. Zmieniono wygląd i poprawiono obsługę panelu wyszukiwania zaawansowanego
 6. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności wyszukiwania pełno-tekstowego (lupka).
  1. Ustawiony filtr jest pamiętany cały czas, do momentu w którym użytkownik świadomie zrezygnuje z filtrowania spraw.
  2. Aktualne warunki filtrowania wyświetlane są w górnym pasku nad listą spraw.
  3. Jeżeli sprawy nie zostaną znalezione na aktualnej zakładce to pojawia się komunikat informujący na których zakładkach są sprawy spełniające podane kryteria.
 7. Na zakładce DO WYKONANIA, wykonanie reguły z poziomu listy zmienia kolor paska sprawy aby informować, że dana sprawa zmieniła swój status.
 8. Wprowadzono nowe lub poprawiono działanie funkcji w regułach biznesowych:
  1. dodano funkcję GetExtOrganizationData(„propertyName”) – Funkcja zwraca wartość odpowiedniego parametru dla organizacji zewnętrznej.
  2. dodano funkcję SetFieldAlias(oldFieldName,newFieldName) umożliwiająca chwilową zmianę nazwy pola na formularzu. Zmieniona nazwa dostępna jest tylko w ramach aktualnie wyświetlanej sprawy. Zmieniona nazwa nie jest dostępna w wyszukiwaniu zaawansowanym gdyż tam stosowana jest nazwa domyślna (ogólna)
  3. dodano funkcje do obsługi tesktu EndWith, StartWith, ToLower, ToUpper, Trim, IndexOf
  4. Dodano funkcję GetDictionaryItem pobierającą wartość dla wskazanej pozycji bezpośrednio ze słownika
  5. Dodano funkcje HideColumn, ShowColumn umożliwiające ukrywanie kolumn w tabelach na formularzu.
  6. Rozszerzono działanie funkcji FindCase tak, aby mogła szukać tylko w otwartych sprawach albo tylko w zamkniętych albo w otwartych i zamkniętych jednocześnie albo tylko w usuniętych.
  7. Poprawiono działanie funkcji FindCase dla pól typu Numeryczne i Kwota
  8. Poprawiono działania funkcji AddTableRow, której użycie powoduje teraz odświeżenie lista podformularzy.
 9. Wprowadzono zmiany w obsłudze sprawy (formularz)
  1. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikon Export i Import dla pola typu tabela
  2. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikony Exportu dla pola typu TabelaSQL
  3. poprawiono wyświetlanie nazw pól na wydruku formularza tak, aby były zgodne z nazwami wyświetlanymi na formularzu.
  4. poprawiono formatowanie podsumowania w tabelach. Wyświetlane jest w takim samym formacie jak cała kolumna.
  5. ujednolicono działanie przycisku Zapisz nad formularzem i pod formularzem
  6. poprawiono działania pola użytkownik w przypadku gdy w nazwie użytkownika użyto nawiasów
 10. Wprowadzono zmiany na liście reguł
  1. Dodano możliwość ustalania kolejności wykonywania reguł automatycznych. Reguły wykonywane są w kolejności podanych wartości 1,2 itd. Reguły bez podanej wartości wykonywane są po wykonaniu reguł z podaną wartością w kolejności ich utworzenia (tak jak było do tej pory)
  2. Zmieniono sposób prezentowania listy reguł. Teraz jest ona grupowana po etapach i typach reguł z uwzględnieniem kolejności wykonania.
  3. Wprowadzono grupowanie i sortowanie na liście reguł.
 11. Wprowadzono zmiany w obsłudze szablonów dokumentów
  1. Poprawiono wydajność w obsłudze szablonów dokumentów dla typu .docx i należy stosować ten typ pliku. Pliki .doc są obsługiwane ale w stary, mało wydajny sposób.
  2. Zapewniono odświeżanie listy szablonów po usunięciu jednego z szablonów.
  3. Poprawiono błąd związany z wypełnianiem szablonów Word w przypadku gdy w szablonie pole było z opcją MERGEFORMAT
  4. Poprawiono drobne błędy przy generowaniu szablonów
 12. Wprowadzono zmiany w obszarze definicji formularza
  1. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela. Teraz jest w linii definiującej tabelę tak jak w przypadku innych typów pól.
  2. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela SQl. Do tej pory było w kolumnie „Wartość domyślna”, teraz jest dostępne jako przycisk Ustawienia
 13. Obsługa zakładania i dołączania spraw z maila
  1. dodano możliwość umieszczania plików przesyłanych mailem bezpośrednio do pola plik w tabeli na formularzu.
  2. Dodano możliwość załączenia treści maila i załączników do istniejącej sprawy na podstawie rozpoznawalnego dowolnego ciągu znaków w tytule maila.
  3. Dodano możliwość wysyłania powiadomienia na wskazany adres mailowy informacji o błędzie przy odczytywaniu maila i tworzeniu z niego sprawy.
 14. Poprawiono kopiowanie procedury w zakresie kopiowania uprawnień dla etapów dla poszczególnych sekcji oraz kopiowanie opisów w różnych wersjach językowych.
 15. Poprawiono wysyłanie maili dla organizacji zewnętrznej
 16. Dodano rejestr, w którym zapisywane są zdarzenia zalogowania i wylogowania użytkowników. Rejestr logowania i wylogowania dostępny jest w menu Logi systemowe. Po wejściu należy w górnym pasku tytułowym wybrać „Działania”.

środa, 21 grudnia 2016

Wersja 2016.0007

W wersji 2016.0007 wprowadziliśmy następujące zmiany:
 • Wysyłanie SMS (trzeba skonfigurować w ustawieniach systemowych)
 • Obsługa funkcji ShowField/HideField dla pól typu Plik
 • Nowa funkcja reguł SaveCase, która zapisuje formularz i odświeża stronę z obecną sprawą
 • Poprawki do działania systemu na Internet Explorer 11
 • Poprawki do działania systemu na Safari
 • Poprawki znanych błędów

piątek, 28 października 2016

Konferencja Workflow & Dokument Management Trends

Biorąc udział w konferencjach poświęconych Workflow coraz mocniej przekonujemy się o tym, iż Państwa potrzeby związane z tym obszarem są coraz większe. Dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie naszą platformą AMODIT. Do zobaczenia!
 

 

czwartek, 27 października 2016

Konferencja "Elektroniczny Obieg Dokumentów"

Dziękujemy wszystkim za przybycie na konferencję "Elektroniczny Obieg Dokumentów" dnia 18 października 2016 r., która odbyła się w Businessman Institute w Warszawie.
 

 

Konferencja - Jak wdrożyc obieg dokumentów w 3 miesiące?

Dnia 13 października 2016 rok, zorganizowaliśmy konferencję o tematyce "Jak wdrożyć obieg dokumentów w 3 miesiące?". Konferencja poświęcona była naszemu rozwiązaniu Workflow - platformie AMODIT. Chcieliśmy wszystkim uczestnikom konferencji podziękować za liczne przybycie.


 

 


poniedziałek, 10 października 2016

Zaawansowana obsługa maili - łączenie w wątki

AMODIT posiada funkcjonalność załączania maila do istniejących spraw. Warunkiem jest, aby w tytule maila znalazła się sekwencja [#], czyli przykładowo [#76528]. Wysłanie maila zawierającego w tytule taka sekwencję spowoduje, że AMOIDT odszuka sprawę o numerze 76528 i załączy do niej treść maila jako komentarz do sprawy oraz wszystkie złączniki z maila jako załączniki do sprawy.
 
Jest to bardzo przydatna funkcjonalność szczególnie gdy implementowany jest proces typu HelpDesk, Obsługa serwisowa, obsługa reklamacyjna itp. W ten sposób użytkownicy spoza organizacji mogą przekazywać maile, które będą automatycznie załączane do odpowiednich spraw.
Od wersji 2016.0007 rozszerzono możliwości automatycznego załączania maili do spraw. Teraz można identyfikować dowolny ciąg znaków występujący w tytule maila i kojarzyć go z odpowiednim polem w procesie.
 
Przykład
Naszym celem jest aby mail, który zostanie wysłany do AMODIT automatycznie załączył się do sprawy, w której w polu [Numer oferty] jest ten sam numer co numer podany w tytule maila. Tytuł maila mógłby wyglądać tak „Oferta dla ABC sp. z o.o.. Numer oferty: 82735871”. Aby AMODIT działał w ten sposób należy:
 1. Zbudować wyrażenie regularne, które identyfikuje numer w tytule maila. .*(?\d{8}).*
 2. W Ustawieniach systemowych -> Poczta przychodząca -> Maile z serwera pocztowego:
  1. Włączyć SearchForReplayCase
  2. Wprowadzić zbudowane wcześniej wyrażenie regularne.
  3. Wskazać, którą procedurę oraz które pole z tej procedury ma brać AMODIT pod uwagę porównując numer z tytułu maila. Przykładowo Oferty sprzedaży.Numer oferty
 
Oczywiście aby mechanizm ten działał, musi być skonfigurowane odbieranie maili. Zapoznaj się z artykułem http://pl.wiki.amodit.com/tworzenie-spraw-na-podstawie-maila/

czwartek, 29 września 2016

Jak wdrożyć obieg dokumentów w 3 miesiące?Zapraszamy na bezpłatną konferencję! 

13.10.2016 godz 9.30 - 13.00

Warsaw Trade Tower, Chłodna 51, WarszawaChcesz usprawnić procesy w swojej firmie, lecz obawiasz się kosztów i zależy Ci na czasie?
Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy konferencję na której pokażemy, że wdrożenie nie musi być kosztowne i czasochłonne!

Przyjdź i dowiedz się: 

- Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów
- Jak przygotować się, by wdrożyć obieg dokumentów szybko i skutecznie
- Jak obliczyć zwrot z inwestycji w Twojej organizacji lub dziale, którym zarządzasz
- Jak PWN usprawnił obiegu faktur dzięki wdrożeniu obiegu dokumentów z OCR
- Jakie korzyści odniosło Sodexo z wdrożenia obsługi umów i zgłoszeń prawnych
- Jakie są zalety obiegu dokumentów w chmurze Azure


Dla kogo? 

- Dla osób zarządzających przedsiębiorstwem
- Dla Menadżerów i Kierowników różnych działów w firmie
- Dla Dyrektorów Finansowych
- Dla wszystkich którzy chcą sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem lub jego działem

Agenda


  9:30 - 10:00  Rejestracja i powitalna kawa
10:00 - 10:15  Fakty i mity o obiegu dokumentów (dr Przemysław Sołdacki - ASTRAFOX)
10:15 - 10:45  Obieg faktur z OCR w PWN (Ewa Szulc, Martyna Płocha - PWN)
10:45 - 11:15  Obsługa umów i zgłoszeń prawnych w Sodexo (Janusz Bossak - Lemon Pro)
11:15 - 11:30  Q&A
11:30 - 12:00  Przerwa kawowa
12:00 - 12:30  Jak stworzyć proces obiegu dokumentów w 30 minut? (Janusz Bossak - Lemon Pro)
12:30 - 13:00  Zalety wdrożenia AMODIT w chmurze Microsoft Azure (Jarosław Sokolnicki - Microsoft, Bartłomiej Łapiński - Lemon Pro)